Leegstand zonder zorgen

September 5th, 2009 by rdam
Leegstand zonder zorgen
Saturday 05 September 2009
http://www.leegstandzonderzorgen.nl/ 

 

PERSBERICHT WOONBOND

Antikraak ter discussie

Het fenomeen ‘antikraak’ heeft een hoge vlucht genomen. Tienduizenden
‘antikrakers’ zitten in een woning waarvoor ze formeel geen huur betalen.
Het zou slechts gaan om een vergoeding voor gas, water en licht. Van deze
‘zuivere’ antikraak, dus zonder huurbetaling of dienstverlening, is in de
praktijk echter zelden sprake. De term wordt vaak misbruikt als benaming
voor wat eigenlijk een huurovereenkomst is.

In de praktijk blijken antikraakbureaus namelijk forse financiële
(gebruiks)vergoedingen te vragen en eisen ze van de antikrakers ook nog
eens dat die allerlei diensten leveren. Feitelijk is bij veel antikrakers
daardoor sprake van een huurovereenkomst. Dat betekent dat de antikraker
huurbescherming heeft.

Omdat antikraak zo �in� is, wil de Woonbond antikrakers oproepen goed na
te gaan of ze wellicht toch huur betalen, via een gebruiksvergoeding of
door diensten te leveren. In dat geval kunnen ze een beroep doen op
huurbescherming en kan het antikraakbureau hen bijvoorbeeld niet binnen
enkele weken op straat zetten. Directeur Ronald Paping: �Zonder direct de
oplossing voor het probleem te geven moeten we vaststellen dat we de
huidige situatie niet kunnen laten voortduren. Er is niets tegen échte
antikraak, maar dat moet het in de praktijk dan ook zijn. Zo niet, dan
adviseer ik de zogenaamde antikrakers stevig van hun wettelijke
huurrechten gebruik te maken.’

De antikraker van tegenwoordig moet accepteren dat er op elk moment en
onaangekondigd een controleur langs kan komen, hij krijgt boetes als hij
zich niet houdt aan de regels van het antikraakbureau en het is hem
verboden zijn ervaringen openbaar te maken. Een afwezigheid van drie dagen
moet worden gemeld of er moet zelfs toestemming voor worden gevraagd.
Vakanties van meer dan tien dagen zijn niet aan de orde, huisdieren zijn
verboden en feestjes en barbecues zijn niet toegestaan.

In de antikraakwet die binnenkort door de Tweede Kamer wordt behandeld,
willen VVD, CDA en ChristenUnie (CU) kraken van leegstaande panden
strafbaar stellen. Hun alternatief is om langdurig leegstaande woningen
via antikraakbureaus op de markt te laten brengen. In de ogen van Paping
onacceptabel en een aanslag op de huurbescherming. �Veel beter is om
woningen te verhuren via de Leegstandwet. De duur van de huurovereenkomst
is dan duidelijk begrensd, terwijl de huurder een beperkte mate van
huurbescherming heeft en niet elk moment in zijn privacy kan worden
gestoord.�

Wilt u een goede indruk krijgen van het fenomeen antikraak, bekijk dan de
film �Leegstand zonder zorgen� van Abel Heijkamp.

www.woonbond.nl     26-08-2009

 

Posted in Rotterdam | Comments Off

Comments are closed.