Kraakpetitie.nl

March 27th, 2009 by rdam

Friday 27 March 2009

kraakpetitie.nl

HTTP://WWW.KRAAKPETITIE.NL

 

PERSBERICHT

Donderdag 3 september 2009

Overhandiging van de petitie tegen het kraakverbod aan de Tweede Kamer

Op 8 september om 13.30 worden de circa 15.000 handtekeningen van de
petitie tegen het wetsvoorstel Kraken en Leegstand van Ten Hoopen
(CDA), Slob (CU) en Van der Burg (VVD) aan de Tweede Kamer
overhandigd. Commissievoorzitters Van Gent (Wonen, Wijken en
Integratie) en De Pater-Van der Meer (Justitie) zullen ze in ontvangst
nemen.

De petitie roept de leden van de Staten Generaal op om:

- kraken van langdurig leegstaand vastgoed niet onder de strafwet te
brengen;
- bij de invoering van wetgeving ernstig rekening te houden met de
mensen die daardoor hun woonruimte zullen verliezen;
- het beleid ter bestrijding van leegstand te enten op de woningnood;
- kraken niet als een onoverkomelijk probleem te zien voor
ondernemers, maar leegstand en woningnood als een groot probleem voor
de samenleving.

De respons op de petitie toont aan dat er ook buiten de kraakbeweging
een breed draagvlak is voor kraken als middel tegen leegstand en
woningnood. De petitie wordt publiekelijk gesteund door een honderdtal
organisaties  en personen uit het maatschappelijke en culturele veld,
waaronder:

- de Nederlandse Woonbond
- Huurdersvereniging Amsterdam
- Huurdersvereniging Zuid-Amstel
- RiA (Rotterdammers in Actie voor betaalbare huisvesting)
- Diaconaal Centrum Pauluskerk
- Basisberaad Rijnmond
- Drugpunt (steunpunt voor daklozen, thuislozen en druggebruikers)
- BADT (Belangenberhartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen)
- FNV Jong
- LSVb (Landelijke Studentenvakbond)
- ASVA (studentenunie)
- SRVU (studentenvakbond)
- TU Delft Prof. Woningverbetering en Woningbeheer André Thomsen
- Advocaten Marcel Schuckink Kool en Eric Hummels
- Nico Haasbroek, voormalig hoofdredacteur NOS journaal
- Architecten 2012 en ZUS
- het Onafhankelijk Toneel
- V2_
- WORM
- Witte de With center
- de Veemvloer
- Mediamatic
- TodaysArt festival
- TAC (Temporary Art Center)

De volledige petitietekst en lijst van steunende organisaties is te
vinden op www.kraakpetitie.nl

Motivatie van de petitie

Kraken gebeurt overal ter wereld. Alleen in Nederland is er sprake van
doordachte regelgeving omtrent kraken als middel tegen leegstand en
woningnood waarin ook de woonrechten van krakers erkend worden.
Woningnood en leegstand zijn chronische problemen van alle tijden. Met
een kraakverbod zal kraken niet verdwijnen. Het sociale grondrecht op
huisvesting is immers een belangrijker recht dan dat van
vastgoedeigenaren om hun panden leeg te laten staan. Het wetsvoorstel
Kraken en Leegstand, ingediend op 9 februari 2009 door de kamerleden
Ten Hoopen, Slob en Van der Burg zal hooguit het karakter van kraken
in Nederland veranderen. Zo’n verandering komt niemand ten goede.

Over de initiatiefnemers

De petitie is opgesteld door een Rotterdamse groep die onder andere
actief betrokken is bij Stichting De Fabriek (www.defabriek.nu),
Stichting Dek 22 (www.dek22.nl), het Poortgebouw (www.poortgebouw.nl)
en het KraakSpreekUur (KSU), daarin bijgestaan door een advocaat en
socioloog.

 

 

 

PERSBERICHT

Donderdag 3 september 2009

Overhandiging van de petitie tegen het kraakverbod aan de Tweede Kamer

Op 8 september om 13.30 worden de circa 15.000 handtekeningen van de
petitie tegen het wetsvoorstel Kraken en Leegstand van Ten Hoopen
(CDA), Slob (CU) en Van der Burg (VVD) aan de Tweede Kamer
overhandigd. Commissievoorzitters Van Gent (Wonen, Wijken en
Integratie) en De Pater-Van der Meer (Justitie) zullen ze in ontvangst
nemen.

De petitie roept de leden van de Staten Generaal op om:

- kraken van langdurig leegstaand vastgoed niet onder de strafwet te
brengen;
- bij de invoering van wetgeving ernstig rekening te houden met de
mensen die daardoor hun woonruimte zullen verliezen;
- het beleid ter bestrijding van leegstand te enten op de woningnood;
- kraken niet als een onoverkomelijk probleem te zien voor
ondernemers, maar leegstand en woningnood als een groot probleem voor
de samenleving.

De respons op de petitie toont aan dat er ook buiten de kraakbeweging
een breed draagvlak is voor kraken als middel tegen leegstand en
woningnood. De petitie wordt publiekelijk gesteund door een honderdtal
organisaties  en personen uit het maatschappelijke en culturele veld,
waaronder:

- de Nederlandse Woonbond
- Huurdersvereniging Amsterdam
- Huurdersvereniging Zuid-Amstel
- RiA (Rotterdammers in Actie voor betaalbare huisvesting)
- Diaconaal Centrum Pauluskerk
- Basisberaad Rijnmond
- Drugpunt (steunpunt voor daklozen, thuislozen en druggebruikers)
- BADT (Belangenberhartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen)
- FNV Jong
- LSVb (Landelijke Studentenvakbond)
- ASVA (studentenunie)
- SRVU (studentenvakbond)
- TU Delft Prof. Woningverbetering en Woningbeheer André Thomsen
- Advocaten Marcel Schuckink Kool en Eric Hummels
- Nico Haasbroek, voormalig hoofdredacteur NOS journaal
- Architecten 2012 en ZUS
- het Onafhankelijk Toneel
- V2_
- WORM
- Witte de With center
- de Veemvloer
- Mediamatic
- TodaysArt festival
- TAC (Temporary Art Center)

De volledige petitietekst en lijst van steunende organisaties is te
vinden op www.kraakpetitie.nl

Motivatie van de petitie

Kraken gebeurt overal ter wereld. Alleen in Nederland is er sprake van
doordachte regelgeving omtrent kraken als middel tegen leegstand en
woningnood waarin ook de woonrechten van krakers erkend worden.
Woningnood en leegstand zijn chronische problemen van alle tijden. Met
een kraakverbod zal kraken niet verdwijnen. Het sociale grondrecht op
huisvesting is immers een belangrijker recht dan dat van
vastgoedeigenaren om hun panden leeg te laten staan. Het wetsvoorstel
Kraken en Leegstand, ingediend op 9 februari 2009 door de kamerleden
Ten Hoopen, Slob en Van der Burg zal hooguit het karakter van kraken
in Nederland veranderen. Zo’n verandering komt niemand ten goede.

Over de initiatiefnemers

De petitie is opgesteld door een Rotterdamse groep die onder andere
actief betrokken is bij Stichting De Fabriek (www.defabriek.nu),
Stichting Dek 22 (www.dek22.nl), het Poortgebouw (www.poortgebouw.nl)
en het KraakSpreekUur (KSU), daarin bijgestaan door een advocaat en
socioloog.

 

 

Posted in Rotterdam | Comments Off

Comments are closed.