Witboek Kraken aangeboden aan de commissie FIBS

March 19th, 2009 by rdam

Thursday 19 March 2009

Een Rotterdamse raadscommissie en wethouder Karakus (wonen & ruimtelijke ordening) hebben afgelopen woensdag het Witboek Kraken in ontvangst genomen van een kleine delegatie Rotterdamse krakers. De Rotterdamse krakers roepen de gemeente op om nogmaals de leden der Staten-Generaal en het kabinet te adviseren het kraakverbod af te keuren.


De commissie van de Rotterdamse gemeenteraad die gaat over woningbouwbeleid, stedelijke vernieuwing, grondbeleid & vastgoed en o.a. het Pact op Zuid, en Hamit Karakus, wethouder wonen en ruimtelijke ordening, kregen woensdag 4 maart het Witboek Kraken aangeboden. De kleine delegatie Rotterdamse krakers diende ook een uitgebreide brief in over kraken in Rotterdam en Nederland die binnenkort als ingekomen stuk behandeld zal worden door de raadscommissie. De Rotterdamse krakers roepen de gemeente op om nogmaals een negatief advies uit te brengen aan de leden der Staten-Generaal en het kabinet over het kraakverbod, net als het via de G4 in 2006 deed.

De raadscommissie ging gelijk in discussie over kraken en het dreigend kraakverbod. De reacties waren voorspelbaar: PvdA, GL en SP waren tegen het kraakverbod. CDA voor, hoewel ze aangaf nog overtuigd te kunnen worden van het tegendeel. CU/SGP en VVD waren tegen omdat het eigendomsrecht geschonden wordt. Leefbaar Rotterdam vond het voornamelijk erg dat wij alle panden laten verloederen. Erg doordachte kritiek dus allemaal. Wethouder Karakus (PvdA) liet weten dat hij een nieuwe reactie richting Den Haag niet nodig vond. De SP ging daar fel tegenin. Nav de reacties van de raadsleden constateerde de voorzitter in elk geval dat er in de commissie behoefte is aan een debat over kraken.

Een aantal aanwezige journalisten toonden zich bijzonder geïnteresseerd en gaven -net als enkele raadsleden- toe niets af te weten van kraken in Rotterdam. In Rotterdam staan 26.312 huurwoningen leeg (administratief), 306 koopwoningen en 285.000 vierkante meter kantoorruimte, waarvan 67% al drie jaar leeg staat. Een belangrijk argument tegen het kraken is altijd dat individuele huiseigenaars er de dupe van worden. Uit deze cijfers (2008) blijkt – en dat kunnen wij uit onze praktijk staven – dat vrijwel alleen kantoren en sociale woningbouw aan kraken onderhevig zijn in Rotterdam.

Zoals ook in het Witboek naar voren komt, zijn er legio voorbeelden van kraakprojecten in Rotterdam die een positieve bijdrage leveren of hebben geleverd aan de leefbaarheid van een wijk en de stad in zijn algemeenheid. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld: De Groene Voltage, Het Linkce Zwaerd (www.linckezwaerd.nl), De Fabriek (www.defabriek.nu), Dek 22 (www.dek-22.com), Stichting NAC (www.stichting-nac.nl), Het Wilde Weten (www.hetwildeweten.com), Duende (www.duendestudios.nl), Cucosa (www.cucosa.nl).

Over twee maanden zal er in de Rotterdamse Arminiuskerk een debat plaatsvinden over kraken met als doel om alle betrokken partijen bijeen te brengen en een open discussie omtrent kraken in Rotterdam op gang te brengen.

Posted in Rotterdam | Comments Off

Comments are closed.