ROTTERDAMSE KRAAKHANDLEIDING (Hoofdstuk 1)

August 2nd, 2011 by rdam

HOOFDSTUK 1
HOE TE KRAKEN IN KORT BESTEK

Waar leegstand en woningnood naast elkaar bestaan, is het kraken van woonruimte een goede oplossing. Kortom: het recht op woonruimte gaat voor op het recht om panden leeg te laten staan. Het vergt enige zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen, maar daar staat tegenover dat je zelf het heft in eigen handen kunt nemen. Misschien hou je zelfs wat geld en tijd over of ontmoet je bijvoorbeeld de juiste mensen om je in te zetten voor vrijwilligerswerk.

Door een tafel, stoel en een bed te plaatsen in een pand dat langer dan een jaar leegstaat, vestig je er je huisvrede. Dit betekent dat niemand zonder jouw toestemming de woning mag betreden. De politie mag enkel binnentreden met een speciale machtiging tot binnentreden, die ze niet krijgen wanneer het pand langer dan een jaar leegstaat. In de wet staat namelijk dat het enkel strafbaar is om een pand te kraken dat nog niet een jaar leegstond. Deze termijn staat opgenomen in artikel 429 sexies Wetboek van Strafrecht (Sr.). Kraken is dus niet strafbaar.

Wanneer de eigenaar je eruit wilt hebben, zal deze een civiele (burgerlijkrechtelijke) procedure moeten starten en bij de rechter aan moeten tonen dat er plannen zijn. Wanneer de eigenaar de vordering krijgt toegewezen kan hij met een zogenaamde executoriale titel via de gerechtsdeurwaarder bijstand vragen  voor een ontruiming met behulp van de sterke arm.

lees de kraakhandleiding
zoek een geschikt pandje
achterhaal de eigenaar, hoe lang het leegstaat, de plannen of er nog eneco op zit, etc.
kijk of er nog wel eens iemand komt
bespreek je plannen met het KSU (Kraakspreekuur)
toegang verschaffen
kraakset: tafel stoel en bed voor je huisvrede
deur dicht, slot en barricade
bezetten
comunicatie politie, eigenaar en buren onderhouden
nutsvoorzieningen op je naam zetten
WOON!

 

Verder naar Hoofdstuk 2